2006-09-24

Senvuale

De Antonio mi defore ekobservis Renatan kiu transiris la Placon kun alia ulino, eble studantino, nigre vestita, kun griza vualo, certe el iu religia lando. Videblis nur la vizaĝo. Interesa penso - sub la vestoj ambaŭ estas inoj. Kiel aspektus la mondo se ankaŭ Renata portus vualon?

Antaŭ kelkaj tagoj Renata memorigis min pri la unua fojo, antaŭ pli ol plena jaro, kiam mi unuafoje vidis ŝin nuda. Mi pense revivigis la pacigan samtempe ekscitiga etoso de la teraso tiun varman tagon. Mi memore vidis la nekonatan korpon, la ekvidon de la mamoj, la belan postaĵon, la abundan pubharaĵon.

Renata diris: "Mi estis iom senkomforta. Mi estis nuda, vi estis la ulo de Anja kaj mi ankoraŭ apenaŭ konis vin."

Kaj malgraŭ tio ŝi ne surmetis vualon.

2006-09-16

Publikaj geĉefurbuloj

Sabate, sur la Placo. Juna virino kaptis mian rigardon. Ŝi ne portis mamzonon, nur leĝeran supraĵon kiu apenaŭ tenis ŝiajn grandajn mamojn. Ili preskaŭ elfalis el la eta vestaĵo.

Poste mi ekvidis la edzon de la vidindulino, sed li unue vidis min. Li ekkoleriĝis, kriante ke mi gape rigardaĉas sian edzinon ("antaŭ ĉio la panojn"). Mi neis tion, sed li ne kredis min. (Kaj nature li pravis - kiel mi povus ne alrigardi la pli ol duonnudajn antaŭaĵojn de lia kunulino?).

Policisto ("Kio okazas, gesinjoroj?") alvenis antaŭ ol li sukcesis mortigi min. La viro "klarigis". (Li parolis ĉefurban dialekton, la edzino ne diris vorton, sed verŝajne ankaŭ ŝi estas ĉefurbulino, ĉar mi antaŭe neniam vidis ŝin.)

La okuloj de la policisto ekfiksigis la mamojn de la ino, kaj mi sukcesis forŝteliĝi.

Bone, la viro ne sukcesis mortbati min. Sed mi estas certa pri tio ke li la saman vesperon batis sian edzinon. Kiel inoj trovas tiajn ulojn?

Mi rakontis tion al Renata. Ŝi: "Oni ne ĉiam havas grandan elekton ..."

Ĉu?

2006-09-09

Sonĝado

Sonĝo aŭ ĉu koŝmaro? Mi sonĝis ke mi enlitiĝis kun Mette kaj Rumi, du el la inoj el la kampadejo. Sed nun estis Mette la danino kiu estis glatrazita, dum la bela bulgarino havis kreskaĵaron de fortaj nigraj haroj. Ili malseke kisis min dum mi palpis al ili la interesajn korpopartojn.

Renata enmiksiĝis en la aferon, postulante ke mi amoru kun la edzino de nia najbara belgo. La belgino certe aspektis pli aĝa ol antaŭ du semajnoj, sed ne eblis al mi nei, kaj dum mi amoris kun ŝi, mi ridardis kiel Mette kaj Rumi okupigis sin kun Renata. Rumi knedis la mamojn kiuj nun havis la grandecon de retpilkoj, dum la danino fervore prilekis la nudan subventron. Samtempe ŝi metis sian tutan pugnon en la ujon de Renata.

Mi vekiĝis, sola, kun forta erektiĝo. Renata verŝajne dormis en sia ĉambro. Kelkajn horojn pli frue ni amoris, kaj mi lekis al ŝi la ŝviton de ŝia dekoltaĵo.

Laŭ Golo mi pensas pri virinoj la tutan tagon. Mi pensas ke li pli ol malpravas. Sed miajn sonĝojn li ne konas. Ĉu Golo ne pensas pri virinoj la tutan tagon? Eble li tute ne pensas pri inoj.

2006-09-03

Amori kun Renata

Dum la lastaj tri monatoj mi preskaŭ ĉiutage amoras kun Renata, kaj kelkajn tagojn eĉ du- aŭ trifoje. Kaj malgraŭ tio mi esperas ke Anja revenu. Ĉu la reveno de Anja baru al Renata la vojon al mia lito?

Mi kuŝas sub la kovrilo. Tiele ne malofte komenciĝas. Mi ĵus komencis legi libron kiam Renata eniras la ĉambron. Ni parolas dum kelkaj minutoj dum ŝi senceremonie senvestiĝas. Foje mi helpe dehakas al ŝi la mamzonon. Nuda ŝi forigas la kovrilon kaj ridete konstatas ke mi jam pretas. Ŝi permane karesas min, poste ŝi enbuŝigas min. Ŝi suĉas min. Renata tre agrable suĉadas, kaj okazas ke ŝi tiele orgasmigas min.

Renata kuŝiĝas surdorse. Mi iomete lude karesas al ŝi la mamojn, poste enigas min. Aliajn fojojn mi prenas ŝin de malantaŭe dum mi rigarde ĝuas la vidon de ŝiaj dorso kaj postaĵo. Ni ŝanĝas pozicion. Mi preferas ke ŝi kuŝu surdorse, tiel ke mi povas profunde rigardi al ŝi la okulojn dum mi moviĝas je ŝia korpo. Mi sentas la varmecon de ŝia korpo, la ritmon de ŝia spirado, la muskolojn de ŝia vagino, kaj fine mi eble perceptas ŝian orgasmon. Mi ĝojas kiam ni orgasmas samtempe, sed ne ĉiutage estas tiel.

Poste Renata ame purigas al mi la membron, unue perbuŝe, poste kun tuketo. Kiam ŝi preparis min por la nokto, ŝi iras en la banejon. Purigi virinan korpon postulas pli. Renata foje dormas kun mi, foje dormas en sia propra lito. Kiam ŝi dormas kun mi, mi bonvenigas ŝin kiam ŝi ankoraŭ varma kaj duonmalseka glitigas sin sub la kovrilon. Mi karese ludas kun ŝiaj mamoj dum ŝi flustre paroladas al mi. Poste ni ekdormiĝas.