2006-02-01

Larĝa lito

Aferoj ŝanĝiĝas, ŝajne. Kaj ne ĉiam mi komprenas la inojn. Nu, sabaton vespere. Renata sidis sur la rando de nia lito. "Via lito estas tiel larĝa".

Anja: "Ĉu vi pensas?". Renata: "Estas lito por tri". Anja jam dum kelkaj minutoj iris tien kaj reen, vestita nur per kalsoneto. Renata estas plene vestita. Ne la unuan fojon ŝi vizitas nian dormoĉambron kiam ni enlitiĝas. Bone, ankaŭ mi komencas senvestiĝi, kaj mi scias ke Renata rigardas min.

La rigardo de Renata ekscitigas min, kaj mi rapide enlitiĝas por kaŝi erektiĝon. Anja komencas malbutonumi la bluzon de Renata, poste ŝi demetas ĝin. Mi vidas la dorson de Renata, kaj mi karesas al ŝi la ŝultrojn. Fine mi dehakas la mamzonon. Kun du manoj mi kaptas la mamojn de Renata. Karese mi pinĉas al ŝi la cicojn.

Renata, nudbrusta, permane tuŝetas al mia membro. Per du fingroj ŝi malrapide ekmasturbas min. Anja rigardas. Iom hezite la kapo de Renata alprokcimiĝas. Anja: "He, faru ... !" Kaj mi sentas la lipojn de Renata tuŝi la haŭton de la membro. Poste ĝi englitiĝas la buŝon.

Ŝi varme kaj firme suĉas min dum ŝi karesas al mi la ovojn. Mi forte orgasmas.

Poste Renata demetas ankaŭ la jupon kaj kuŝiĝas sub la kovrilon. Ni iomete babilas. Kiam Renata endormiĝis mi amoras kun Anja. Mi pensas ke Anjan iome ĝenis la ĉeesto de la amikino, sed min tio ekscitiĝis denove. Ĉu Renata vere dormis? Ni orgasmis samtempe.

Kiam ni vekiĝis en la mateno, Renata ankoraŭ dormis. Dum ni preparis matenmanĝon, ŝi envenis la kuirejon kaj sidiĝis ĉe la tablo. Anja kisis al ŝi la vangojn kaj la du amikinoj ĉirkaŭbrakis unu la alian.