2005-11-26

Naturista banado

Kiel dirite, Elizabeta invitis min partopreni la naturistan banadon. Ĵaŭdon Rentata kaj mi iris al la Altlernejo kaj renkontis Elizabetan kaj Kamilan ĉe la enirejo. Estis malvarma vespero, kaj ni portis dikajn vestaĵojn.

Ni ĉiuj eniris la vestejon de la viroj. Jes, kial ne? Jam ĉeestis kelkaj aliaj homoj. Renata, kun sia ina intuicio, tuj rekonis du geanojn de la esperantista klubo, kiujn ni ja ne vizitis dum kelkaj monatoj - maljuna paro, verŝajne 78 kaj 83 jaraĝajn.

Ĉiuj komencis senvestiĝi. Mi rigardetis virinon, 35-jaraĝan, ne malbelan, kiu demetis la vestaĵojn. Ĉu mi ne vidis ŝin antaŭe? Fine mi memoris: ŝi laboras en la librovendejo apud la Placo. Nun ŝi dehakis la mamzonon kaj glitigis teren la kalsoneton. He, alloga postaĵo!

Poste ĉiuj duŝis kaj iris al la baseno. Dum la duŝado mi pli atente rigardis kelkajn el la genaturistoj. La plejmulto estis paroj, oni ne akceptas unuopajn virojn. Ne ĉiuj estis maljunuloj, ĉeestis kelkaj junulinoj, kvar aŭ kvin el ili eĉ tre belaj. Du el ili nature estis Elizabeta kaj Renata, sed mi tuj rimarkis malhelharulinon kun paro da firmaj mametoj kaj belforman postaĵon.

En la baseno ni naĝis kaj ludis kun pilko. La maljuna paro konatigis nin kun gejunula paro - Franka kaj Ivano. (Franka, la malhelharulino, estas la nepino de la gemaljunuloj, denaska naturistino, tamen ne esperantistino). Ivano diris al mi ke Franka tuj vidis ke Renata kaj mi ne estas vera amparo. Li iom singarde demandis ĉu ŝi estas mia fratino. Ne, Renata ne estas mia fratino, ni eĉ ne estas de la sama lando.

Kamila rakontis al mi ke hejme ŝi ofte estas nuda. Bone, nun mi scias tion. Sed, por diri la veron, la diketa korpo de Kamila ŝajnis pli harmonia sen vestaĵoj. Ŝiaj mamegoj libere moviĝis, kaj inter la femurojn mi ekvidis la senharan pubon.

Post la banado ni denove iris en la duŝejon, poste sekiĝis kaj babilante revestiĝis. Franka invitis Renatan kaj min iam viziti ilin hejme.

Kiam ni forlasis la aliajn, Renata demandis:
- Kion vi pensas pri Franka kaj Ivano?
- Nu, simpatikaj geuloj. Ja estus interese plie konatiĝi kun ili.
- Estas evidente ke ili celas ion plu ...
- Ĉu?
- He, vi estas naivulo, ĉu ne?

Kiam ni revenis hejmen, ni finiĝis la vesperon en nia propra saŭno. Mi rakontis al Anja pri la librovendistino.

- Ĉu tiu kun la longa hararo?
- Ne, mallonga. Prokcimume 35-jaraĝa.
- Bone, mi scias.

2005-11-23

Hodiaŭ kaj morgaŭ

Elizabeta, kolegino, jam kelkfoje invitis min al endoma naturista banado kiun oni aranĝas ĉiun ĵaŭdon en la banejo de la Altlernejo, sed ĝis nun mi ne partoprenis.

Nun Elizabeta ankaŭ invitis Kamilan, la dikulinon de Ekonomio. Kiam mi deziras paroli kun Elizabeta, Kamila ofte deziras paroli kun mi, kaj hodiaŭ ŝi rakontis ke ankaŭ ŝi "banos". Ŝi demandis kial ne mi ankaŭ iros kune.

Bone, kial ne? Mi ne estas malĝentila ulo, almenaŭ ne kontraŭ inoj. Ĉu mi deziras vidi Kamilan nuda? Nu, evidente ŝi deziras vidi min nuda. Se mi dezirus vidi koleginon nuda, ja temus pri Lada.

Kiam mi venis hejmen mi citis la inviton. Anja diris: "Iru vi kaj Renata, vi ja estas la paro". Kaj tio nur ĉar Elizabeta antaŭ tri monatoj konfuzis Anjan kaj Renatan. Kiu diris ke virinoj rapide forgesas? Nu, eble mi.

Anja ripetis: "Iru vi!". Kaj Renata diris: "Bone, kial ne, ni iru".

En la vespero kun Flavio mi rigardis la turkan filmon "Junula kavernulo" de Larry Clark. Ĉu ŝtonepoktema filmo? Tute ne. La amerikanoj jam detruis la mondon kaj la ĉefroluloj vivas en kaverno, ĝis kiam ili renkontas du aliajn travivulojn, junulinon (Tiffany Limos) kaj ulon kiu aspektas kiel Davido Beckham. Iom malsana filmo, sed ne mankis nudaj mamoj kaj tiu Tiffany Limos ne estas malbela.

2005-11-20

Fosaĵoj

Sabate mi kun Flavio kaj Renata vizitis arkeologian elfosaĵon en la kamparo. Tio estas la loko kie oni konstruos la novan regionan malliberejon. Laŭ Renata, kaj aliaj, oni devus konstrui muzeon, ne malliberejon, ĉar laŭ la arkeologoj la trovaĵoj datiĝas el la ŝtona epoko. Flavio fotis la fosaĵojn, sed mi kredas ke la plejmulto de la fotoj montras Renatan.

Estis malvarma tago, kaj mi pensis pri la enscenigon de Renata, kun duonnudaj ŝtonepokulinoj. Sed laŭ Renata ankaŭ la homoj de la ŝtona epoko travivis la malvarmajn tagojn de la vintroj, pere kavernoj kun konstanta temperaturo, la varmeco de la fajroj, amaso da feloj kaj korpa kontakto. La lasta verŝajne estis la plej grava. Ĉu mi malgraŭ ĉio dezirus vivi en la ŝtona epoko?

La elfosaĵoj montras ke ĉi tie vivis homoj antaŭ pli ol 7000 jaroj. Jes, ankaŭ mi deziras muzeon, kun enscenigo de la vivo de ŝtonepokuloj. Malliberejoj oni povas konstrui en la ĉefurbo. Kelkaj gejunuloj jam starigis tendaron por malhelpi la konstruon de la nova malliberejo. Mi feliĉe jam antaŭlonge konvinkigis Renatan ke ŝi ne aliĝu, ĉar kompreneble ne estas saĝe por alilandano partopreni en tiaĵoj.

Kiam ni venis hejmen ni estis tre malvarmaj, sed Anja jam hejtigis la saŭon, kaj Renata eĉ invitis Flavion. Estas amuze kiel rapide homoj forgesas. Flavio masaĝis al Renata la ŝultrojn kaj la nukon en la varmeco de la saŭo kaj poste ni kuretis por dum momento ĝui la malvarmecon de la teraso.

2005-11-18

Carmen

Ĉi-matene mi vizitis Dinjon, kiu remallongigis mian hararon. Mi konkludis ke Dinjo ne estas graveda, kaj iusence tio trankviligas min.

En la posttagmezo mi kun Flavio kaj Lena rigardis la filmon "Carmen" kun la belega Paz Vega. Ĉu Paz Vega nun havas silikonajn mamojn? Laŭ Flavio ŝiaj mamoj aspektas malsimilaj en "Sekso kaj Lucia". Kaj en filmoj pri la 19-a jarcento virinoj ne devus havi silikonajn mamojn.

Poste Lena iris por viziti sian onklinon, kaj ni ekparolis pri Ildikó. Jes, Ildikó estas en la urbo. Flavio diris adreson, domo tuj apud la Placo. Laŭ Flavio la hungarino ŝatus pasigi nokton kun mi. Mi ne scias ĉu Flavio estas ĵaluza, aŭ ĉu eble li ŝercadas. Bone, ni decidas viziti Ildikón.

Flavio kunprenas manĝaĵojn: panon, kolbasojn kaj vinon. Ildikó ĝojiĝas, kaj kiam ŝi ĉirkaŭbrakas min, mi komprenas ke ŝi ankaŭ ĝojiĝas revidi min. Ni manĝas dum Flavio parolas, jen al mi, jen al ŝi.

Ŝi povas loĝi tie dum kelkaj monatoj. La posedanto estas amiko de Flavio, kiu revenas al sia vilaĝo dum la vintro. Jes, mi komprenas tion, la loĝejo, du etaj ĉambro, estas nudaj kaj malvarmaj kiel verŝajne en la plimulto de la malnovaj domoj ĉe la Placo. Kaj mi pensas, kun Ildikó inter mi kaj Flavio, ke ŝi kaj Carmen same iel-tiel estas viktimoj de la mondo de la viroj.

2005-11-16

Ludo de langoj

Anja kisas al mi la frunton, la nason, poste la buŝon. Ŝia lango glitas inter miajn lipojn kaj mi sentas la dolĉecon de ŝia buŝo, miaj manoj karesas la haŭton de ŝia dorso, la ŝultrojn, la mamojn. Dezirplene mi rigardas mian amikinon.

Mi kuŝigas Anjan sur la lito kaj kisas ŝiajn mamojn, mordetas al ŝi la cicojn, suĉe hardigas ilin. Kun mia lango mi trovas la vojon trans ŝian ventron, preter la umbilikon, al la eta aro da pubaj haroj. La lango glitas laŭ la nudaj lipoj.

Mi lekas ŝin kaj la virina bonodoro ekscitas min. Mi enmetas fingron, du fingrojn, dum mi prilekadas al ŝi la klitoron. Fine Anja ekhavas fortan orgasmon.

Poste ŝi okupiĝas pri mi. Ŝia lango ludas kun miaj ovoj. Ŝi lekas al mi la membron, metas enbuŝe la kapon, suĉetas.

Ni sesdeknaŭas. Denove mia lango karesas al ŝi la sekson. Mi sentas la ŝviton inter ŝiaj sidvangoj. Kun fingro mi tuŝetas la malantaŭan truon.

Mi sentas Anjan denove orgasmi, kaj la mi tuj sekvas. Dum momento ni kuŝas senmovaj, la korpo de Anja sur la mia. Mi leĝere karesas ŝian postaĵon, ame knedas ŝiajn pugojn.

Poste mi lekas la ŝviton inter ŝiaj mamoj, kaj fine niaj buŝoj renkontas denove. Mi mordetas al ŝi la lipon kaj rigardas en ŝiajn okulojn. Ŝi ankoraŭ spiras rapide kaj mia membro denove hardiĝas. Fine ŝi bonvenigas min inter siajn lipojn.

2005-11-12

Duŝo

Hieraŭ posttagmeze mi venis hejmen, kaj tuj eniris la banĉambron. La pordo ne estis ŝlosita. Mi tuj sentis la varman vaporon - kaj vidis la dorson kaj postaĵon de Renata. Ŝi duŝis.

Mi ne scias ĉu ŝi aŭdis min, aŭ ĉu ŝi sentis la malvarman aeron tra la malfermita pordo, sed ŝi turniĝis kaj faris la aŭtomatajn gestojn de virino: kun brako ŝi kovris la mamojn, kaj kun mano la pubon.

Kiam ŝi vidis ke estas mi, ŝi tamen daŭrigis la duŝadon.

Mi fermis la pordon kaj iris en la salonon. Anja ne estis hejme. Mi multfoje vidis Renatan nuda, sed ĝis nun nur en la ĉeesto de Anja.

Post deko da minutoj Renata eniris kun bantuko ĉirkaŭ la korpo. Mi sentis fortan altiron al ŝi, sed scias ke ĉio estas neebla. Fine Renata iris al sia ĉambro kaj revestiĝis.