2009-03-31

Faste

Jana revenis al Flavio. Ŝi preparis kukon, aŭ trovis ĝin vendeje, mi ne scias. Karotan kukon, bongustan. Mi demandis al Jana: "Kial ne manĝas vi?" Jana, kompreninte, kapneis. Flavio klarigis: "Jana nun praktikas faston." Jana serioze kapjesis. Mi: "Ĉu vi tute ne manĝas?" Flavio: "Ne estas ramadano, estas ortodoksa fasto: nek kukon nek viandon ŝi manĝas, sed legumojn kaj foje fiŝon." Evidente tio okazis antaŭ kelkaj semajnoj. Poste Flavio interrete montris al mi bildojn pri Antaŭfasta Mardo kaj la karnavalo de Nov-Orleano. Jen inoj brilumas al si la mamojn ricevante ĉenojn da perloj. Flavio: "Rigardu. Jen belulino, kia duopo da sonigiloj!" Mi: "Ĉu poste ŝi manĝas legumojn kaj fiŝon?"

Nu, kie komenciĝi? Bone, dum la pasintaj semajnoj mi multe parolis kun Anja, kun Mandy kaj fine ankaŭ kun Maŭra. Kiel resisti al tiaj inoj? Anja denove insistis pri tio ke mi unue kunprenu Maŭran al la restoracio de Antonio. ("Poste vi venu ĉi-tien!" Mi: "Kaj vi, ĉu ĉeestos vi?" Anja: "Mi iros al Katarina, aŭ en la vendejon, ne tiom da tempo vi bezonos ...")

Antonio suspekteme rigardis Maŭran, verŝajne li ne tuj rekonis ŝin. Tutcerte, dum la fifama vespero, li rigardadis Mandy-n, kiel antaŭ kristnasko, kiam ĉeestis mi. Unuafoje mi parolis duope kun Maŭra, kun Antonio irante tien kaj reen. Fine li rekonis Maŭran, sed li diris nenion. Li laŭte kriegis al aliaj gegastoj kaj iris en la kuirejon, kaj Nataŝa anstataŭigis lin. Ŝi ripoĉe rigardis min. Mi sentis la deziron peti pardonon (kaj al Maŭra kaj al Nataŝa). Ni finmanĝis, poste pagis kaj rapide suprenigis la ŝtuparon al la libereco de la Placo.

Maŭra: "Mi estas malsata." Ĉu ankoraŭ post la viandaĵoj de Antonio? Verŝajne ne multe ŝi manĝis. Ni preparis picon kaj trinkis vinon, poste, gaje gesataj, iris en la dormoĉambron. Ni senvestiĝis, Maŭra kuŝiĝis sur la lito, surventre, ŝi ankoraŭ portis leĝerkoloran T-ĉemizon. Mi: "Belan postaĵon havas vi." Ŝi duone turniĝis. Mi permane serĉis ŝian pubon, kaj ŝi permesis al mi la tuŝadon. Mi rigardis ŝian interfermuraĵon (hara linio, cetere razita). Fine mi deziris leki ŝin, sed ŝi mane kaŝis al si la pubon. Mi: "Bone, kaj vian belan T-ĉemizon, ĉu mi helpu al vi?" Ŝi sidiĝis, kaj la mamoj aperis de malantaŭ la ŝtofo. Ŝi: "Atendu, al mi la pintoj estas inversitaj ..." Ŝi pinĉe karesis al si la brustaĵojn, kaj fine videblis la cicoj. Ŝi ne permesis al mi tuŝi la pintojn de ŝiaj mamoj.

Mi metis al mi la ilon kontraŭ ŝian pubon. Dum momento mi rigardis la kapon kiu hezitis inter ŝiaj lipoj. Maŭra: "Venu." Mi penetris ŝin, poste moviĝis, moviĝadis. Ŝi: "He, atendu!" Mi: "Kio estas?" Ŝi: "Mi unue devas viziti la necesejon." Mi: "Bone, mi akompanos vin." Maŭra: "Dankon, sed mi scias kie estas via necesejo."

Ŝi stariĝis, kaj eliris la pordon de la dormoĉambro, nuda. Jen surpriza krio, kaj la voĉo de Anja, laŭte: "Ĉiesulino!"

2009-03-01

Inaĵe

Anja denove vizitis Katarinan. Verŝajne ĉeestis ankaŭ Tina. Tutcerte la inoj tripope enlitiĝis. Sendube ili poste surhavigis endomajn robojn, trinkas ruĝan vinon kaj parolis pri inaĵoj. Ĉu Tina kaj Katarina kune ĝuigis Anjan? Ĉu Tina karese pinĉis al ŝi la mamojn dum Katarina lekis al ŝi la pubaĵojn?

Mi parolis kun Mandy. Ŝi gaje kisis min. Mandy: "Ni repagos al vi". Mi: "Kiel?" Ŝi: "Enlite, kion vi pensas." Mi: "Mandy, mi pensis tion ke tio estas pasintaĵo." Ŝi: "Certe. Ne ĉeestos mi. Enlitiĝos kun vi Maŭra." Mi: "Kaj Maŭra, kion pensas?" Mandy: "Estas la ideo de Maŭra." Mi restis silenta. Mandy: "Se tion vi deziras, vi nun povas doni al vi la monon. Sed tiakaze mi ne povas pagi mian lumonon." Mi: "Tion mi scias."

Kun Mandy mi vizitis la naturistan banadon. (Anja ne deziras kunveni. Verŝajne ŝi timas la ĉeeston de Ĝoni la Vakero. Anja: "Mi ne deziras malŝirmi la traboraĵon al la kloraĵo de la basena akvo.") Ĉeestis Franka kaj Ivano. Mi ne vidis ilin dum kelkaj semajnoj. Estis amuze observi kun kiom da malvarmeco Mandy respondis al la invitoj de Ivano. Mi ankoraŭ ne scias ekzakte kio okazis inter ili. Franka ridetis al mi, kiel ĉiam, kaj mi tuj sentis fortan altiriĝon. Ĉu Franka fine plaĉas al mi? Mi parolis kun Ivano. Li altigis al si la ŝultrojn. Ivano probis gajni alian ulinon, grandmamulino kun mallonga hararo. Fine ŝi plonĝis kaj reaperis je la alia flanko de la baseno.

Poste mi akompanis Frankan kaj Ivanon. (Mandy: "Vi iru. Kion mi diru al Maŭra?" Mi: "Mi ankoraŭ ne scias.") Ivano ne sukcesis kunvenigi la grandmamulinon, kiu demonstre kisis lin sur ambaŭ vangoj kaj foriris. Sur la trotuaro ni vidis tri vualulinojn. (Franka: "Dum tia malvarmeco oni komprenas kial ili portas vualon." Ivano: "Ne tial ili portas vualon.")

Ni duŝadis, poste mi kun Franka iris al la dua-etaĝa gastoĉambro. Ni demetis la tukojn kaj kuŝiĝis sur la lito. Franka suĉis min dum mi fingre karesis al ŝi la pubon. Ni sesdeknaŭis: mi lekis al ŝi la lipojn dum mi lude fingrumis al ŝi la du truetojn. Ni amoris, misiista pozicio, kaj mi rigardis en ŝiajn malhelajn okulojn dum ni orgasmis. Ni kisiĝis kaj karesiĝis kaj poste amoris duan fojon. Franka: "Ĉu lastatempe fortimigis vin anusa sekso?" Mi kapneis. Ŝi metis lubrikaĵon sur siaj fingroj, poste preparis al si la malantaŭan truon. Jen fine Franka en hundina pozicio. Malrapide mi premis la ilon en la striktan truon.

Mi rakontis al Anja pri la propono de Mandy kaj Maŭra. Anja: "Bone, kial ne?" Mi: "Ĉu? Vi pensas ke mi devus enlitiĝi kun Maŭra, ĉu?" Anja: "Jes, kial ne?" Mi: "Kial? Mi pensis tion ke vi tuj malaprobu la aferon." Anja: "Nu, mi pensas ke vi unue devas reporti tiun Maŭran al la restoracio de Antonio." Mi: "He, mi ne deziras humiligi ŝin." Anja: "Kial ne? Cetere, ŝi deziras manĝi ĉe Antonio, ĉu ne?"