2006-07-31

Matene

Ĉi-matene mi trinkis kafon ĉe Antonio. La restoracio ja funkciis iom-tiom ankaŭ sen Antonio kaj Nataŝa. Sur la Placo mi vidis Flavion kiu parolis kun tri maldiketaj rusinoj. Poste li prezentis unu el ili al mi: sufiĉe ĉarma, verdaj okuloj, rufa, mallonga hararo, treege etaj mamoj, blua bluzo ne butonumita sed nodigita tuj super la umbiliko, eble jam tridekjara, verŝajne ne plu virgulino. Kiam ŝi kliniĝis por doni al mi la manon, mi vidis la pintojn de la mamoj. Ŝia nomo: Oksana. Ili foriris. Mi ankoraŭ ne demandis, sed mi havas la impreson ke Flavio ne retrovis Ildikon en Hungario. Kaj Lena estas en Francio.

Kiam mi venis hejmen, Renata dormis ankoraŭ. Mi senvestiĝis kaj ŝteliĝis sub la kovrilon. He, kiel ŝi estas varmega! Mi ĝuis la ĉeeston de la korpo de Renata. Fine ŝi vekiĝis: "He, bonan matenon ..." Mi kisis al ŝi la nukon. "Venu," ŝi diris. Ŝi surdorsiĝis kaj mi kuŝiĝis sur ŝin. Nun ŝi malfermis la okulojn por la unua fojo, kaj mi rigardis en la grandajn ankoraŭ sonĝantajn okulojn de Renata. Ŝi metis siajn krurojn ĉirkaŭ miajn koksojn, kaj ni malrapide amoradis. La orgasmoj de Renata estas apenaŭ percepteblaj, sed mi fine konas ilin.

Poste ni iris en la banejon. "He, ne rigardu kiam mi pisas ... iru paki la keston!" Jes ja, mi ne forgesis. Kiam Renata matenmanĝis ni televide rigardis "Amikojn". Plaĉas al mi Ross kaj Rachel. Tiu Jennifer Aniston ne estas malbela.

2006-07-27

La plaĝo, denove

Hieraŭ ni revenis al la publika plaĝo, Golo kaj mi, kaj Renata. Flavio ne kunvenis. (Laŭ Golo, Flavio en Hungario aĉetis amorpupon. Ĉu li vidis ĝin? "Nur la kaseton").

Estis denove varmega tago, kaj verŝajne ĉeestis tiom da pli malpli sunbronzitaj gehomoj kiom sabate. Estas amuze surplaĝe rigardi la homojn (ne nur la beletajn junulinojn). Ni "tendumis" apud paro da virinoj, tridekkelkjaraj, nudbrustaj. Jes, ĝuste. Laŭ mi ili pasigis la tutan someron ĉi tie.

Ni observis la belformajn postaĵojn kiujn prezentis la diversaj ŝnurkalsonetoj. Kiel dirite, la plejmulto de la junulinoj portis bikinon aŭ burkaon. Jam sabate mi rimarkis kiel kelkaj gehomoj malgraŭ tio preskaŭ nudigis sin kiam ili revestiĝis: junulinoj kiuj libergis la mamojn antaŭ ol remeti la bikinan mamzonon, aŭ kiuj tute senvestiĝis antaŭ ol remeti burkaon.

Bone, mi atendis ĝis kiam mi estis certa pri tio ke almenaŭ la plej bela de la du nudbrustulinoj vidis min demalantaŭ la sunŝirmilojn. Mi demetis la pantalonon kaj kalsonon, kaj nur duonkontraŭvole remetis la bankalsonon. Mi ne scias kiel senvestiĝis Renata. Ŝi restis kun nuda brusto. Kaj Golo, nu, li ne vere revestiĝis.

La du virinoj ekparolis al Renata, kaj poste al mi. Renata daŭrigis la paroladon dum mi rigardis la mondon. Mi atentis kiam la Plej Bela oleumis al si la mamojn. Ĉu mi dezirus amori kun ŝi? Mi ne scias. Ne tro grandaj mamoj (la amikino havis pli grandajn, silikonecajn), ne malbela postaĵo. Poste venis la edzoj de la du virinoj. Mi observis kiel ili gapis al Renata, verŝajne niaj kvardekjaruloj ne ofte vidas la mamojn de junulino. Nu, kion fari?

La posttagmezon mi pasigis kun Renata sur la teraso. Ŝi demandis al mi ĉu mi povas vidi ke ŝi hodiaŭ portis kalsoneton surplaĝe. Mi atente rigardis ŝian haŭton sed ne povis vidi postsignojn de kalsoneto. He, la bikina subaĵo de Renata ne estis tiom granda ...

2006-07-25

La mamoj de Sonjo

Sabate mi kun Golo iris al la plaĝo - por rigardi la inojn. Estis varma tago, ne estis surprizo ke ĉeestis multaj homoj, ankaŭ multaj belaj junulinoj. Preskaŭ ĉiuj portis bikinon aŭ ban-burkaon. Ni vidis kelkajn nudbrustajn inojn, la plejmulto jam pli ol tridek-jaraĝaj, dum du sufiĉe junaj estis germaninoj (mi aŭdis kelkajn germanajn vortojn kiam Golo sukcesis treti sur la piedon de unu el ili).

Kial niaj ulinoj ne plu plaĝe montras la mamojn? Ĉu eble la mamoj nuntempe estas tiom grandaj ke ili ĉiame devas porti mamzonon. (Jes, estas vere, mi pensas ke dum la lastaj jaroj la mamoj ĝenerale pligrandiĝis.) Ni revidis la germaninojn, nu, ankaŭ ili havas grandajn mamojn.

Sabatvespere: festeno. Mi okupiĝis kun Sonjo. Ŝi portis ĝinzon kaj blankan, leĝeran supraĵon. Ŝi sidis en sofo, dum mi demalantaŭe parolis en ŝian orelon kaj pririgardis ŝian dekoltaĵon. Mi pensas ke Sonjo jam delonge rimarkis mian intereson. Dum momento ŝi antaŭentiris la ŝtofon de la supraĵo, kaj mi plene vidis la rondetajn mamojn kun grandaj helruĝaj pintaĵoj. "Kion vi pensas?" ŝi demandis. Mi permane ekkaptis al ŝi la mamojn. Ili estas (eĉ) pli firmaj ol mi pensis.

Poste ŝi demetis la supraĵon kaj mi ekscitigis al ŝi la cicojn per mia ankoraŭ malvarma bierbotelo.

Sonjo havas traboraĵon ĉe la brovo. Mi tiretis al ŝi la mampintojn kaj demandis ĉu ŝi ne deziras novan traboraĵon. Ŝi diris: "Ne. Sed mi deziras novan botelon da biero. Kaj cetere mi jam havas alian traboraĵon."

Kiam mi revenis kun la biero, ŝi jam remetis la supraĵon. Kaj la alia traboraĵo? Ŝi ne volis malkaŝi tion, sed mi ja pensas ke mi jam scias kie ĝi estas. Sonjo denove lasis min tuŝeti al ŝi la mamojn, poste kisetis min sur la vangoj kaj lasis min sola. Nekredeble ke ŝi estas la fratino de Golo.

2006-07-17

Haroj

Dinjo ferias, sed mi devis tondi al mi la hararon, ĝi jam estas sufiĉe longa. (Tro longa, laŭ Renata). Bone, prezentis sin juna virino, eble 20-jara. Ŝi aspektis iom alilanda, sed perfekte parolas la lingvon, eble vivas ĉi tie sian tutan vivon. Kaj malgraŭ tio mi ne antaŭe vidis ŝin.

Beleta, kun longa nigra hararo, kaj malgrandaj puntaj mamoj, kiujn mi observis pere de la spegulo. Ĉu mi inkludus tiun junulinon en la grupon, kiu forrazu al mi la pubharojn? (Renata denove demandis pri tio). Ne, ŝi preskaŭ fortondis al mi la orelon ("He, pardonu, sinjoro!"). Kaj malgraŭ tio ŝi verŝajne ĉiutage senprobleme razis al si la akselojn kaj eĉ la pubon (aŭ ĉu?).

Ne, al ŝi alian taskon: mi permesus al ŝi ŝampui mian pubon. Poste Dinjo povus forrazi la harojn. Tiu penso ekcitigis min, kaj mi forte hardiĝis sub la tuko.

La nova tondistino diris: "Mi petas vi, bonvolu, ne diri tion al la Majstrino". (La Majstrino iam preskaŭ sendungigis Dinjon). Mi diris: "Mi diros nenion". Mi spegule vidis ŝian blankdentan rideton: "Dankon!"

2006-07-12

Kontraŭmonogamie

Anja mankas al mi. Sabate ni ambaŭ ĉeestis la geedziĝon de Nataŝa kaj Antonio. Anja kisis min survange, niaj okuloj apenaŭ renkontiĝis. Antonio ĝojis denove vidi nin. Jen la unua fojo ke mi ĉeestas la geedziĝon de virino kun kiu mi amoris.

Mi neniam edziĝos. Tiun sabaton mi klare vidis la nenaturecon de monogamio. Mi deziras esplori la eblecon de la libereco, kaj Anja ne baros min. Nu, kion faris ŝi dum tiuj monatoj? Mi forte esperas ke ŝi trovis amoranton. Bone, mi rapide ebriiĝis.

Anja re-reiras al sia patrino. Antonio kaj Nataŝa, kaj la fratinoj kaj la gepatroj kaj la geonkloj de Antonio, reiras al Italio. Kaj mi kun Renata pasigos semajnon ne en tendo sed en kabano. Du geuloj en kvarpersona kabano, Renata aranĝas kaj mi pagas.

2006-07-04

Somero

Mi unue pensis ke nenio vere ŝanĝiĝis, sed jen mi trovis Renatan en la piĵamaj pantalonoj de Anja. Ni amoris ĉiun tagon, krom dimanĉe, kiam Renata dormis la tutan tagon post festeno ĉe Sonjo.

Ni ne iros al Italio. Tio eble ne estas surprizo. Sed jen surprizo: ni (Renata kaj mi) pasigos semajnon en la kampadejo. Kiel ŝi aranĝis tion? Nu, evidentiĝis ke ŝi aniĝis al la naturista klubo. (Bone, nun mi komprenas kial ŝi pagis duona prezo en la baseno de la Altlernejo. Mi unue pensis ke virinoj pagas duona prezo, aŭ pli ĝuste: ke viroj pagas duobla prezo).

Kaj kiu pagos la semajon? Evidente: mi.