2007-01-21

Manko

Sabate mi iris al Antonio. Mi deziris vidi Nataŝan, eble hazarde paroli iomete kun ŝi. La vizito kun Adriana revekis al mi la mankon. Nu, Nataŝa ne ĉeestis. Mi trinkis kafon, dum Antonio demandis pri Anja.

Kiam mi venis hejmen, mi trovis Nataŝan en la sofo, antaŭ la televidilo. Nun kio? Ŝi: "Renata enlasis min."

Nataŝa stargiĝis, ankoraŭ senpene, kaj ni kisiĝis je ambaŭ vangoj. Mi sentis la ventron de Nataŝa. Ŝi prenis mian manon kaj glitigis ĝin laŭ la streĉa haŭto, sub la ĉemizon. Mi: "Nataŝa, vi mankas al mi." Ŝi: "Mi scias. Venu!"

Ni iris en la dormoĉambron. Nataŝa demetis la ĉemizon kaj mi helpe dehakis al ŝi la mamzonon. Ŝiaj mamoj estas pli grandaj ol kutime. Nudaj ni kuŝigis sub la kovrilon. Ni kisiĝis, mi karesis al ŝi la mamojn kaj kun singardaj fingroj mi serĉis ŝian subventron. Laŭ Nataŝa miaj fingroj estas bonvenaj kaj ne necesas tia singardeco.

Nataŝa flankenŝovis la kovrilon kaj komencis suĉi min. Tre plaĉas al mi la buŝo de Nataŝa. Kiam la orgasmo estis prokcima, ŝi forigis la lipojn kaj perfingre finigis min. Poste ŝi diris: "Jen al vi!" Ŝi kuŝigis surdorse kaj disigis al si la femurojn. Mi hezite prokcimigis min al ŝia pubo, fremda antaŭ la alteco de la ventro. La lipoj estis malfermaj, ŝajne pro ekscitiĝo, ne pro la gravedeco.

Mi lekis Nataŝan dum mi gustumis ŝiajn intimaĵojn. Nataŝa pinĉis al si la mampintojn kaj fine orgasmis kun feliĉa ĝemo. Poste ŝi suĉis min denove. Kiam prokcimiĝis la fino, ŝi daŭrigis la buŝumadon, kaj mi orgasmis inter siajn lipojn.

Nataŝa iris en la banĉambron, kaj mi trovis Renatan en la sofo, antaŭ la televidilo. Ŝi demandeme rigardis min.

No comments: