2005-12-04

La manoj de Renata

Ĉi-matene mi kuŝis en la badkuvo kaj rigardetis la ĉiraŭaĵojn. Mi vidis ekzemple kiel Renata razis al si la akselojn. Bone, mi komprenas kial Dio deziris ke dimanĉo estu ripoza tago.

Sed kion Dio intencis kun sabato vespere? Mia intenco estis enlitiĝi frue. En la dormoĉambro Anja kaj Renata diskutis jupon kiun Anja aĉetis en la foiro (nigra, la jupo - kaj eble ankaŭ la foiro). Nu, mi diskrete senvestiĝis, sed mi ne tuj sukcesis englitiĝi sub la kovrilon, ĉar Renata sidis sur la lito.

Nun la inoj ekvidis min. Anja venis en la liton, ŝi demetis la novan jupon. Restis nur nigra kalsoneto (Renata estis plene vestita). Jen mi nuda inter la du inoj. Renata karesis al mi la bruston, dum Anja metis manon al miaj femuroj. Kiam Anja perfingre tuŝetis al mi la membron, ĝi vole-nevole malmoliĝis.

- Vidu, diris Anja.

Kaj nun mi sentis ankaŭ la fingrojn de Renata. Leĝeraj, iom hezitaj movoj. Dum momento Anja sperte masturbis min dum Renata palpis al mi la ovojn. Poste ŝi denove prenis la membron, pli fortaj movoj nun, kaj dum Anja atente rigardis, mi orgasmis.

Per tuko ni forigis spermon de mia ventro, de la brako de Anja kaj de la bluzo de Renata.

Renata demetis la bluzon. Ŝi denove ekkaresadis al mi la membron. Anja dum momento forlasis la ĉambron sed tuj revenis, senkalsonete. Kiam mi denove estis malmola, Renata diris:

- Nun la resto estas por vi.

Mi amoris kun Anja, kaj poste ŝi flustris:

- Vi amis tion, ĉu?

1 comment:

Anonymous said...

Se tiu via raporto estas vera kaj ne simpla revo vi vojas al maksimuma seksa feliĉo! Venonta paŝo estos triopa seksumado... Mi envias vin!!!