2006-06-25

En la granda lito

Nataŝa iris vilaĝen, por prepari la geedzecon. En librovendejo mi parolis kun Dita, unu el la junulinoj de la rokaĵo. Mi serĉis libron, kaj surpriziĝis kiam ŝi alparolis min, malgraŭ tio ke mi scias ke ŝi laboras tie. Estas ĉiam interese revidi homojn kiujn oni nur vidis nudaj.

Renata invitis amikinon. La amikino nomiĝas Erika, alta, okulvitroj, ne tro grandaj mamoj, ĉefurba elparolo de nasaloj, svelta, tamen ĉarme larĝetaj koksoj. Nature ne estis la unua fojo ke Renata invitis amikinon, sed mi havas impreson ke ŝi ne deziris esti sola kun mi tuj post la foriro de Nataŝa. (Nur impreso, neniu diris ion.) La amikino (Erika) kunportis botelon de vino, kaj mi trovis alian botelon.

Krom la studado Erika laboris en supermerkato. (Nu, eble mi vidis ŝin). Ŝajne ne tro interese. Ŝi jam informiĝis pri la eksterstuda laboro de Renata, kaj kun la efekto de la vino ŝi konfesis ke ŝi admiras la kuraĝon de Renata - nuda antaŭ fremduloj. (Laŭ Renata ŝi bezonus pli da kuraĝo se ŝi posus antaŭ gekonatuloj.)

Renata komencis malbutonumi la bluzon de Erika. Tiu nur ridis kaj permane kaŝis la mametojn (ŝi ne portis mamzonon.) Mi trovis trian botelon. Ankaŭ Renata nudigis la bruston, kaj la du amikinoj lasis min kompari la mamojn. Fine ĉiuj vestaĵoj falis planken. Erika deziris posi por ni, kaj pro la alkoholo la resulto estis sufiĉe amuza.

Vespere Erika ekdormiĝis. Ni ĉiuj kuŝis en la grandan liton. Renata diris: "Venu!". Mi kuŝiĝis sur Renatan kaj sentis kiel mi plenigis ŝian subventron. Tiel estis, ne pli kaj ne malpli. Ni ĉiuj dormis en la granda lito.

En la mateno Erika estis bonhumora, malgraŭ la troa drinkado de la pasinta vespero. Renata petis ŝin remeti vestaĵojn kiam ni matenmanĝis.

No comments: