2006-09-03

Amori kun Renata

Dum la lastaj tri monatoj mi preskaŭ ĉiutage amoras kun Renata, kaj kelkajn tagojn eĉ du- aŭ trifoje. Kaj malgraŭ tio mi esperas ke Anja revenu. Ĉu la reveno de Anja baru al Renata la vojon al mia lito?

Mi kuŝas sub la kovrilo. Tiele ne malofte komenciĝas. Mi ĵus komencis legi libron kiam Renata eniras la ĉambron. Ni parolas dum kelkaj minutoj dum ŝi senceremonie senvestiĝas. Foje mi helpe dehakas al ŝi la mamzonon. Nuda ŝi forigas la kovrilon kaj ridete konstatas ke mi jam pretas. Ŝi permane karesas min, poste ŝi enbuŝigas min. Ŝi suĉas min. Renata tre agrable suĉadas, kaj okazas ke ŝi tiele orgasmigas min.

Renata kuŝiĝas surdorse. Mi iomete lude karesas al ŝi la mamojn, poste enigas min. Aliajn fojojn mi prenas ŝin de malantaŭe dum mi rigarde ĝuas la vidon de ŝiaj dorso kaj postaĵo. Ni ŝanĝas pozicion. Mi preferas ke ŝi kuŝu surdorse, tiel ke mi povas profunde rigardi al ŝi la okulojn dum mi moviĝas je ŝia korpo. Mi sentas la varmecon de ŝia korpo, la ritmon de ŝia spirado, la muskolojn de ŝia vagino, kaj fine mi eble perceptas ŝian orgasmon. Mi ĝojas kiam ni orgasmas samtempe, sed ne ĉiutage estas tiel.

Poste Renata ame purigas al mi la membron, unue perbuŝe, poste kun tuketo. Kiam ŝi preparis min por la nokto, ŝi iras en la banejon. Purigi virinan korpon postulas pli. Renata foje dormas kun mi, foje dormas en sia propra lito. Kiam ŝi dormas kun mi, mi bonvenigas ŝin kiam ŝi ankoraŭ varma kaj duonmalseka glitigas sin sub la kovrilon. Mi karese ludas kun ŝiaj mamoj dum ŝi flustre paroladas al mi. Poste ni ekdormiĝas.

1 comment:

lovermann said...

Mi pensas, ke viaj mesaĝoj mankas bildojn (aŭ fotojn)! :)