2006-12-08

Semajnfine

La pasintan semajnfinon mi pasigis ĉe Erika, kun Erika. Eble ŝi preferus la larĝan liton, sed tiel plaĉis al mi la etoso de la studenta domo, ke vendrede mi insistis: ni iru al ŝi! Ŝi ne protestis.

Je tiu tempo de la vespero, la domo estis plena da geuloj. Ni vizitis kelkajn ĉambrojn, Erika parolis kun kelkaj uloj, mi vane probis ekparoli kun kelkaj ulinoj, poste ni iris al ŝia ĉambro. La kunĉambranino veturis hejmen por la semajnfino. Eble mi ŝatus fine vidi ŝin, sed la dezerta ĉambro nun estis kvazaŭ oazo en la nokto.

Ni malrapide senvestigis unu la alian. Mi sidiĝis en seĝo, ŝi genuiĝis inter miaj femuroj kaj eke prilekis min. Ŝi metis la kapon inter siaj lipoj kaj varme suĉis min.

Poste ni kune kuŝiĝis sur la mallarĝa lito. Jen frapeto al la pordo. Erika: "Kiu estas?" Junula voĉo diris nomon, verŝajne la sian. Erika kovrile kaŝis al si la bruston: "Nu, venu!" La junulo larĝe ridetis kiam li vidis nin en la lito. Erika: "Kion vi deziras?" Li: "La notojn pri la ĉaka milito." Ŝi montris al la ŝranko. Li ne trovis ilin. Erika metis tukon ĉirkaŭ la koksoj kaj iris serĉi ilin, sen okulvitroj, dum la ulo atente pririgardis la nudajn mamojn. Fine ŝi trovis la paperaĵojn. Ŝi: "Jen, ĉu vi vidis sufiĉe?" Ŝi turniĝis, ĉar estis geuloj en la koridoro.

Erika reenlitiĝis. Neŝlositaj pordoj estas interesa afero. (La pordoj estas neŝlositaj pro la sekureco. Oni tamen havas ŝloseblajn ŝrankojn.) Kiom da domanoj vidis la mamojn de Erika?

Dum Erika karesis al mi la ilon, ŝi rakontis ke ŝi vidis nuda la amikon de Mandy (jen la nomo de la kunloĝantino). (Li ne vidis ŝin nuda.) Ŝi: "Estas alloga ulo. Eble mi ŝatus amori kun li. Ĉu vi ĉagreniĝis se mi amorus kun li." Mi: "He, mi ankoraŭ ne renkontis la ulon." Ŝi: "Jen vi pravas. Mi imagas al mi ke vi plaĉus al Mandy". Interese.

Mi ekokupigis min pri ŝia interfemuraĵo. Mia lango denove glitis laŭ ŝiaj lipoj. Samtempe mi metis fingron en ŝian ujon, jen unu, jen duan, jen tri. Poste ni amoris. Mi kuŝigis min sur ŝin, misiista pozicio, ŝi metis siajn krurojn ĉirkaŭ miajn koksojn kaj mi rigardis la profundecon de ŝiaj okuloj kiam ni orgasmis.

Ni vekiĝis je la 11-a. Erika havis liberan sabaton. En la duŝejo mi parolis kun ulo, kiu rakontis al mi sukajn detalojn pri la nokto en alia etaĝo de la domo. Mi eliris por aĉeti panon, kolbasojn, botelon da vino kaj novan paketon da kondomoj.

Mi pasigis la tagon kun Erika. Ne nur en la lito. De sabato al dimanĉo mi denove tranoktis kun Erika. Dimanĉe, post tagmeza amorado, mi fine revenis al la mondo.

No comments: