2007-06-04

Golfo kun Sonjo

Mi ludis minigolfon kun Sonjo, dum ni parolis pri ĉion ajn, la dek ok truoj de la ludo kvazaŭ ĉiu inspiris novan temon. Poste ni trikis kafon en apudstrata kafejo, dum ni parolis pri tre limigita aro da temoj kaj observadis la tre malatentan kelnerinon. Mi ĉiam havas la impreson ke Sonjo tre bone komprenas min, ŝi vidas miajn bezonojn, kaj tiel facile povas rifuzi ilin al mi. Sonjo diras: "Mi ne deziras esti parto de via haremo." (Ne eblas protesti, sed mi trovas dura la konkludon. Eĉ tre dura.)

Ni portas la novan ŝrankon de Sonjo al ŝia loĝejo, dum ni daŭre aludas al antaŭaj temoj. Sonjo diras: "Vi deziras nudecon, ĉu? Bone, vi senvestiĝu ..." Mi demetas al mi la ĉemizon. Sonjo: "Ne malbone. Bonvolu daŭrigi ..." Mi malfiksas la zonon, malfermas la pantalonon." Ĉu daŭrigi? Sonjo trankvile kapjesas. Mi demetas la pantalonon, poste rapide la ŝtrumpetojn. Sonjo: "He, ne tiel rapide!"

Bone, mi tre zorge okupiĝas pri miaj kalsonoj, unue mi nudigas al mi nur la postaĵon. ("Bela, ĉu?" Ŝi ne respondas.) Fine mi glitigas planken la kalsonon, malrapide laŭ miaj gamboj. Sonjo kun intereso rigardas mian razitan pubon. Ŝi alprokcimiĝas, leĝere tuŝetas al mi la ventron, poste turniĝas. Mi ĉirkaŭbrakas ŝin demalantaŭe, frotas min kontraŭ la kruda ŝtofo de ŝia ĝinza postaĵo, dum mi permane knedas al ŝi la mamojn.

Sonjo kuŝiĝas sur la planko, surdorse. Mi sidiĝas, ĉevalece, kun la genuoj ambaŭflanke de ŝiaj koksoj, ŝi defie rigardas min. Mi suprenŝovas al ŝi la T-ĉemizon, ĝis sub la akseloj, poste pene serĉas la agrafon de ŝia nigra mamzono. Fine Sonjo diras: "Ĝi malfermiĝas antaŭe ..." Bone, jen fine aperas la rondetaj mamoj de Sonjo, kun la helruĝaj cicoj, preskaŭ haŭtkoloraj pro la lumo de la grandaj fenestroj. Ŝi fripone tiretas al mi la ilon: "He, vi faru ...!" Per la longetaj ungoj de ŝiaj fingroj ŝi tiklas al mi la ovojn, dum mi malrapide permanumas min.

La belaj okuloj de Sonjo, la cicoj de la mamoj, la ungoj de la fingroj - mi forte orgasmas, kaj mia spermo trafas al ŝi la ventron, la mamojn, eĉ la vangon. Sonjo ekridas. Ŝi leviĝas la torson, poste demetas al si la T-ĉemizon, la nigra mamzono falas planken. Mi knedas la spermon en la haŭton de ŝiaj mamoj, ŝi viŝas al si la vangon, poste rapide kisas al mi la frunton.

Sonjo stariĝas (bluaj ĝinzoj, nudbrusta, bela vidaĵo). Ŝi iras en la banejon (ŝlosas la pordon), dum mi, virece, vizitas la lavabon de la kuirejo, poste komencas pretigi la novan ŝrankon, sen uzi la instruan folion, kion vi pensas?

Parolante pri golfo, mi verŝajne atingis nur la kvaran truon: mi ankoraŭ eĉ ne vidis Sonjon tutnuda. Mi ankoraŭ ne amoris kun ŝi, nature ke ne (eĉ usona prezidanto devis tiel vidi la aferojn ...). Nu, eble mi jam atingis la kvinan truon. Aŭ eble eĉ la sesan.

No comments: